• Η Εταιρεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Μανώλης Μανώλας είναι πτυχιούχος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου της ίδιας σχολής, καθώς και πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εχει μακρόχρονη αξιόλογη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία .

Επιπλέον έχει εκπροσωπήσει τη Ελλάδα σε διεθνή συνέδρια  με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» στη Ρώμη όπου και τιμήθηκε με το τίτλο του επίτιμου προέδρου και με θέμα «ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» στο Παρίσι.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Επιμελητηρίου Αθηνών Συγγραφέας διδακτικών και επαγγελματικών βιβλίων Διοργανωτής σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες Χορηγός και μέλος οργανωτικών επιτροπών πολιτιστικών εκδηλώσεων .

Κ.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ, ενός οργανισμού με ηγετική θέση στο χώρο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης εδώ και 50 χρόνια. Οι περίπου 80,000 σπουδαστές που αποφοίτησαν από τις διάφορες ειδικότητες κατέχουν σήμερα καίριες θέσεις Εμπορικών, Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων αλλά και μεγάλων οργανισμών της χώρας. Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ιδρύθηκε το 1995 και έχει έντονη παρουσία στην Αττική, τη Στερεά και Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τo Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο.

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ έχει πιστοποιηθεί ως ΚΕΚ  στα θεματικά πεδία:

  • Επαγγέλματα περιβάλλοντος
  • Επαγγέλματα υγείας & πρόνοιας
  • Επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ & επικοινωνιών
  • Παιδαγωγικά επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα οικονομίας & διοίκησης
  • Επαγγέλματα πληροφορικής
  • Επαγγέλματα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών
  • Αγροτικά επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών.

Η συνολική οργάνωση περιλαμβάνει αναλυτικές και χρονικά προσδιορισμένες διαδικασίες σχεδιασμού, προετοιμασίας, οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συγκεκριμένες μεθοδολογίες κατά φάση υλοποίησης, οργανόγραμμα στελέχωσης και αρμοδιοτήτων κ.λπ.
Σε επίπεδο στελέχωσης, έχει σχεδιαστεί πλήρες οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο θέσεων εργασίας στην ομάδα έργου, έχουν προσδιοριστούν οι μεθοδολογίες επιλογής του και η λειτουργία / δόμηση των επιμέρους διοικητικών, συντονιστικών και επιστημονικών επιτροπών που θα συγκροτηθούν για την αποτελεσματική διοίκηση του έργου.


Σε επίπεδο επιστημονικής οργάνωσης, έχει καθοριστεί οι εξειδικευμένοι στόχοι που έθεσε ο παρών σχεδιασμός, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους από τα επιστημονικά στελέχη του έργου, καθώς επίσης και η διαδικασία επιλογής και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής ομάδας, αλλά και οι διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο περιεχομένου, θεωρίας και πρακτικής κ.λπ.

Σε επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης, εξασφαλίζεται η ύπαρξη και η διάθεση των απαραίτητων και κατάλληλων υλικών και ανθρώπινων πόρων, έχουν προσδιοριστεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης κατά φάση και δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι εφαρμογής και τα παραδοτέα τους.

Σε επίπεδο μεθοδολογιών, έχουν αναλυθεί πλήρως όλες οι απαραίτητες μεθοδολογίες εφαρμογής: η επιλογή καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και στελεχών, η προσέγγιση, αναζήτηση και επιλογή επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και το καθεστώς συνεργασίας στην φάση της υλοποίησης.

Σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ενεργειών και προσεγγίσεων που αναφέρεται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης για την αποτελεσματική προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Επίσης, σε επίπεδο σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς, ο φορέας μας μέσα από την συνεχή διερεύνηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, σχεδίασε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ώστε να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας δυνατότητες απορρόφησης για τους ωφελούμενους.

Σε επίπεδο ελέγχου προόδου, ο φορέας μας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) των στόχων και της προόδου επίτευξής τους σε κάθε φάση υλοποίησης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία, μεθόδους, και δείκτες. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και αποκλίσεων, να επιτρέπει ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και να οδηγεί σε αντικειμενικά συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των ειδικών και γενικότερων στόχων.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΑΕ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΡΓΑ

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΑΕ, εκτός του ότι έχει υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος ανάλογα προγράμματα, διαθέτει επίσης πλούσια εμπειρία και εκτεταμένη συνεργασία με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο. Οι σχέσεις μεταξύ του ΚΕΚ και των συνεργαζόμενων εταιρειών είναι άριστες, τόσο σε επίπεδο στελεχών όσο και σε Διευθυντικό επίπεδο. Οι φιλικές σχέσεις διασφαλίζουν τις προοπτικές για την άψογη εκτέλεση των όρων των προγραμμάτων μεταξύ μας και είναι βέβαιο ότι οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε όλοι εκείνοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις της εργασίας τους.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς